skola-r713_res
Tanečné lekcie pre ZŠ Nevädzová vedú lektorky: Erika, Idka, Veronika

Rozvrh:

Pondelok

12:45 - 14:00

1. ročník
Erika
Sála č. 6

14:00 - 15:30

3. ročník
Veronika
Sála č. 9

14:30 - 16:00

5.-7. ročník
Erika
Sála č. 6

15:30 - 17:00

Súbor starší
Veronika
Sála č. 9

17:00 - 18:00

Dospeláci
Veronika
Sála č. 9

Utorok

09:00 - 10:00

Bodyforming/joga
Tatiana
Sála č. 9

13:30 - 15:00

2. ročník
Veronika
Sála č. 9

14:30 - 16:00

Súbor mladší
Erika
Sála č. 6

15:00 - 16:30

Súbor starší
Veronika
Sála č. 9

17:00 - 18:00

Škôlkari
Veronika
Sála č. 9

Streda

14:00 - 15:30

3. ročník
Erika
Sála č. 9

15:30 - 17:00

5.-7. ročník
Veronika
Sála č. 9

Štvrtok

12:45 - 14:00

1. ročník
Idka
Sála č. 6

13:30 - 15:00

2. ročník
Erika
Sála č. 9

14:15 - 15:45

Súbor mladší
Idka
Sála č. 6

15:00 - 16:30

Súbor starší
Erika
Sála č. 9

17:00 - 18:00

Škôlkari
Erika
Sála č. 9

Piatok

13:45 - 15:45

Súbor mladší
Veronika
Sála č. 6

17:00 - 18:00

Dospeláci
Veronika
Sála č. 9


 

Tanečné hodiny sa konajú v SD Trávniky na Nevädzovej ulici (kúsok od ZŠ Nevädzova):