Darujte nám, prosím, Vaše 2% z dane, veľmi nám tým pomôžete. Máme vysoké náklady na výtvarný materiál, tanečné kostýmy a nájomné za priestory.
Snažíme sa poskytnúť deťom tie najlepšie podmienky, ale niekedy na to len naša láska k práci nestačí. Veľmi pekne ďakujeme. Tento rok 2% zbierame pre občianske združenie Svetielko, ktoré sa venuje najmä organizácii hudobných kurzov a o peniažky sa s nami podelí.

Ako postupovať v roku 2024 pri darovaní 2 % zo zaplatenej dane za rok 2023?

Ak ste zamestnanec:

  1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  3. Vyplňte tlačivo Vyhlasenie_2024-Svetielko(2) (tlačivo s predvyplnenými údajmi pre Svetielko).
  4. Najneskôr do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre FO kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Doručte na daňový úrad riadne vyplnené daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania

Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre PO kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane z príjmu.
  2. Doručte na daňový úrad riadne vyplnené daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania.