Mgr. Monika Čurillová

vedúca výtvarného odboru

 

Monika vyštudovala výtvarnú výchovu na FF KU v Ružomberku. Pôsobila ako učiteľka výtvarných odborných  predmetov na strednej škole v Bratislave v odbore Propagačná grafika. Päť rokov odučila v ZUŠ  v Bratislave vo výtvarnom odbore. Jej žiaci dosiahli množstvo úspechov a ocenení v celoslovenských aj medzinárodných výtvarných súťažiach, jej žiačka reprezentovala Slovensko na výtvarnej prehliadke v Hong Kongu. Viac krát bola členkou medzinárodnej poroty na medzinárodnej výtvarnej súťaži detskej tvorby. V občianskom združení art SLNEČNICE, ktoré založila, pôsobí 7. rok.