Mgr. Erika Gregorová
vedúca tanečného odboru
Pôsobiská: Spoločenský Dom Trávniky

Erika nadobudla prvé tanečné skúsenosti na základnej umeleckej škole v Novom Meste nad Váhom pod vedením bývalej primabaleríny SND Evy Kyjovskej, kde strávila 8 rokov. 6 rokov sa venovala spoločenským a latinsko – americkým tancom. Neskôr svoje nadobudnuté tanečné vedomosti rozvíjala v tanečných kluboch Gala dance a Inter klub Bratislava. Tanečné vzdelanie obohatila 6 semestrami jazzového tanca, ktoré absolvovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Mgr. art Dagmar Puobišovej. Pedagogicky pôsobila v tanečnom centre Piruett, neskôr v tanečnom centre Bailadero, kde vyučovala latino style, párové tance, svadobnú prípravu a individuálne lekcie pre deti aj dospelých. V štúdiu Miracle a Darifit Clube sa venovala kurzom „Latino“ pre ženy. Od roku 2010 – 2013 pôsobila ako pedagóg v SZUŠ Prokofievova, kde vyučovala tanečnú prípravu pre deti od 3 rokov. Tanečným kurzom pre deti v anglickom jazyku sa venovala v súkromnej škôlke BlueBerry Hill, Bratislava. 2,5 roka pôsobila aj v tanečnej škole elledanse, kde vyučovala tanečnú prípravu pre deti vo veku 5-9 rokov a taktiež latino pre dospelých. V roku 2014 stála pri zrode občianskeho združenia art Slnečnice. Odvtedy v ňom s veľkou energiou a láskou vedie tanečný odbor a zároveň vyučuje deti a mládež vo veku 4-18 rokov.

Bc. Idka Vantová
Pôsobiská: Spoločenský Dom Trávniky, ZŠ Dudova, Dudova 2 Petržalka

Idka sa tancu venuje od roku 2000, kedy začala spoločenskými tancami. Absolvovala tanečný odbor na SZUŠ v Bardejove. Úspešne sa zúčastňovala na mnohých tanečných prehliadkach, súťažiach, majstrovstvách Slovenska a sveta v rôznych krajinách Európy. Ako 15 ročná bola prijatá na Konzervatórium v Košiciach, kde neskôr zmaturovala z klasického, ľudového a moderného tanca. Počas svojho pôsobenia v Košiciach bola členkou Outbreak dance center. Tu si svoje tanečné schopnosti rozšírila o streetové štýly. Najviac sa však venovala Waackinu. Momentálne je študentkou druhého ročníka na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. V Bratislave je členkou RDS Company a The Slovak Waackers. Neustále sa vzdeláva v oblasti tanca a zúčastňuje sa tanečných workshopov, battlov, festivalov a iných projektov.

Mgr. Veronika Šípková
Pôsobiská: Spoločenský Dom Trávniky

Veronika žije tancom od svojich 7 rokov kedy prvýkrát začala navštevovať tanečný klub Jessy, kde prešla všetkými vekovými kategóriami. Neskôr sa stala žiačkou Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku, kde absolvovala I. a II. stupeň tanečného odboru. V tanečnom klube Jessy sa venovala hlavne scénickému tancu a show dance, v rámci ktorého sa zúčastňovala slovenských a medzinárodných súťaží disciplín IDO v detskej, juniorskej a hlavnej vekovej kategórii. Dosiahla niekoľko úspechov - viacnásobná majsterka Slovenska v show dance disciplínach (skupiny, formácie), vicemajsterka Slovenska v show dance duo a viacnásobná vicemajsterka Slovenska v kategórií show dance sólo a duo. Na medzinárodných súťažiach získala mnoho finálových umiestnení, ako aj 3. miesto na majstrovstvách sveta v Nemecku v Riese v disciplíne show dance formácie. Momentálne pôsobí ako lektorka tanca v tanečnej škole Riverpark Dance School, kde sa zameriava na tanečnú prípravu detí od 3 - 5.rokov a 6 a viac, zároveň vyučuje Broadway jazz pre dospelých. V občianskom združení art Slnečnice sa zameriava na tanečnú a gymnastickú prípravu detí, juniorov a dospelých, ako aj tvorbe súťažných show dance a jazz dance choreografií.

Magdaléna Medlenová
Pôsobiská: ZŠ Košická

Magdaléna sa venuje tancu od svojich 4 rokov. Aktívne navštevovala tanečnú skupinu Taxis 10 rokov. S ktorou povyhrávala množstvo súťaží na Slovensku ale aj v zahraničí. S tancom pokračovala aj na druhom stupni Základnej školy so športovým zameraním v Skalici v odbore tanec. Od roku 2012 navštevovala tanečnú skupinu Musical dance company v Skalici. Po základnej škole pokračovala štúdiom tanečného odboru na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Počas štúdia na konzervatóriu absolvovala množstvo workshopov pod vedením známych slovenských ale aj zahraničných lektorov. Od 3. ročníka spolupracovala s Divadlom Andreja Bagara na 2 úspešných predstaveniach. Štúdium ukončila maturitou z klasického, moderného a ľudového tanca. Momentálne je študentkou prvého ročníka na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v odbore tanec pre deti a mládež. Jej cieľom stať sa vysokokvalifikovaným pedagógom tanca čo jej umožňuje učiť, vychovávať ale hlavne plniť sny ďalším deťom, ktoré sa rozhodnú že tanec je aj ich vášeň.