Sme tanečná a výtvarná školatanečný kurz, ktorá sa zameriava na kvalitnú výučbu tanca, gymnastiky a výtvarného umenia pre deti od 3 rokov až po dospelých. Naša koncepcia je zameraná na myšlienku priniesť umenie na pôdu základných škôl alebo do ich blízkosti. Snažíme sa uľahčiť a rozšíriť prácu učiteľov a zároveň pomôcť rodičom v ich zaneprázdnenosti, keďže ponúkame okrem podvečerných detských lekcii aj skoré popoludňajšie v rámci družiny. Bonusom je, že naši lektori vyzdvihujú deti priamo z družiny a po lekcii ich vracajú späť. 

Čo ponúkame

• Rozšírená tanečná a gymnastická príprava pre deti základných, materských a stredných škôl, tanečné a pohybové kurzy pre dospelých
• Výtvarná výchova pre deti základných, stredných škôl a dospelých
• Osobný prístup ku žiakom, v skupine nie viac ako 15 žiakov
• Vystúpenia žiakov tanečného aj výtvarného odboru na rôznych dobročinných akciách a podujatiach kultúrneho charakteru, účasť na domácich aj medzinárodných súťažiach
• Pravidelné reporty, videá či fotografie z jednotlivých hodín posielané rodičom detí
• Absolvovanie tanečných súťaží, výtvarných vernisáží a pod.
• Letné denné tábory, tanečné pobytové sústredenie pre súťažné súbory
• Vyučovanie prebiehajúce priamo v škole alebo v blízkosti školy, rodič nemusí dieťa na krúžok priviesť
• Škola nemusí investovať žiadne financie, poskytuje len priestory na realizáciu krúžku
• Prijateľná cena
• Skúsení lektori s pedagogickým nadaním a vzťahom k deťom
• Osobná alebo emailová komunikácia lektora s rodičmi na pravidelnej báze

lampaNaša koncepcia spočíva v dôraze na výučbu rôznych štýlov tanca, gymnastiky aj výtvarných techník. Deti sa učia základom jednotlivých štýlov, čo im pomáha nadobudnúť všeobecný tanečný aj výtvarný prehľad – konkrétnu úroveň umeleckej univerzálnosti. Tento prístup zároveň umožňuje objaviť výnimočnosť dieťaťa pre konkrétny tanečný či výtvarný štýl, a následne ho usmerniť pre ďalší cielený rozvoj v tomto štýle.

Ak dieťa už chodí do konkrétneho súboru zameraného na jeden štýl tanca, nami ponúkaný kurz mu môže pomôcť rozšíriť jeho tanečný profil a objaviť nové rozmery jeho schopností.

Štýly vyučovaných tancov

• Klasika – balet pre deti a dospelých
• Jazzový tanec
• Scénicky tanec
• Spoločenské a latinskoamerické tance
• Hip hop, Street dance
• Muzikálový tanec
• Ľudový tanec aka Folky feet (zumba na ľudovú nôtu)
• Showdance                                                                                                                                                                • Bodyforming-Pilates
• Súťažný tanec                                                                                                                                                            • Contemporary
• Tanečno-gymnastická príprava pre deti od 3 rokov                                                                                            • Fit jazz dance

Výtvarné techniky

• Kresba
• Maľba temperou
• Maľba akrylom
• Maľba akvarelom
• Grafické techniky

• Modelovanie z hliny, glazovanie
• Práca s drôtom
• Kašírovanie a iné priestorové techniky

Vízie do budúcnosti

• Spolupracovať s deťmi z detských domovov, poskytovať im kvalitnú tanečnú a výtvarnú výchovu
• Poskytovať sociálne štipendiá pre nadaných žiakov zo sociálne slabších rodín