V júni bola v Lidiciach v ČR vernisáž už 50. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy, tento rok na tému MÚZEUM. Do súťaže bolo prihlásených 14 527 prác zo 77 krajín sveta.
Devätnásťčlenná porota z nich vybrala a ocenila 1485 prác, z tohto počtu bolo 140 medailí jednotlivcom a kolektívnym prácam, 63 medailí školám za kolekciu prác a 1349 čestných uznaní.
Nám sa aj tento rok podarilo získať medailu škole za kolekciu 5 prác a 4 Čestné uznania. Zaoberali sme sa domorodým aborigénskym umením. Oceneným deťom zo srdca blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi.
Medaila škole za kolekciu kombinovanej techniky:
Simona Janíčková, Zoe Krajňaková, Magdaléna Pigošová, Michaela Miklošíková, Tereza Stoličná
Čestné uznania: Sofia Lauko, Ondrej Novotný, Júlia Pleschová, Rebeka Slezáková
Činnosť nášho výtvarného ateliéru, ako aj účasť našich žiakov na výtvarných súťažiach sme mohli zabezpečiť hlavne vďaka podpore Hlavného mesta SR Bratislava, prostredníctvom grantového Programu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Hlavné mesto SR nám prispelo na prenájom výtvarného ateliéru v roku 2022, za čo sme im veľmi vďační.