V júni bola v Lidiciach v ČR vernisáž už 50. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy, tento rok na tému MÚZEUM. Do súťaže bolo prihlásených 14 527 prác zo 77 krajín sveta.
Devätnásťčlenná porota z nich vybrala a ocenila 1485 prác, z tohto počtu bolo 140 medailí jednotlivcom a kolektívnym prácam, 63 medailí školám za kolekciu prác a 1349 čestných uznaní.
Nám sa aj tento rok podarilo získať medailu škole za kolekciu 5 prác a 4 Čestné uznania. Zaoberali sme sa domorodým aborigénskym umením. Oceneným deťom zo srdca blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi.
Medaila škole za kolekciu kombinovanej techniky:
Simona Janíčková, Zoe Krajňaková, Magdaléna Pigošová, Michaela Miklošíková, Tereza Stoličná
Čestné uznania: Sofia Lauko, Ondrej Novotný, Júlia Pleschová, Rebeka Slezáková