Výtvarný odbor

Anjel Vianoc 2023

Na výtvarnej súťaži „Anjel Vianoc 2023“ sme získali jedno prvé miesto a 5 druhých miest. Oceneným deťom zo srdca blahoželáme a všetkým želáme Anjelské Vianoce. Za finančnú podporu ďakujeme Hlavnému mesta SR Bratislava, ktoré nám prostredníctvom grantového Programu 1 na… Viac…

50. ročník MDVV LIDICE, medaila škole za kolekciu prác

V júni bola v Lidiciach v ČR vernisáž už 50. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy, tento rok na tému MÚZEUM. Do súťaže bolo prihlásených 14 527 prác zo 77 krajín sveta. Devätnásťčlenná porota z nich vybrala a ocenila 1485 prác,… Viac…

1 HLAVNÁ CENA a 5 ČESTNÝCH UZNANÍ na medzinárodnej súťaži v Slovinsku

V Slovinskom starovekom meste Celje v júni vyhodnotili medzinárodnú výtvarnú súťaž na tému: „Zo sveta hračiek“, do ktorej im prišlo 534 prác zo 14 krajín sveta. V dvoch vekových kategóriách udelili 10 hlavných cien a 50 čestných uznaní. Našim deťom… Viac…

Mozaika

Na výtvarke sa poniektorí venovali okrem iného aj MOZAIKE. Vyrobili si vlastné kachličky z keramiky a lepili ich do dekoratívnych obrázkov…                                

Celoslovenská súťaž ZELENÝ SVET – máme TRI OCENENIA!!!

Koncom februára v Banskej Bystrici vyhodnotili 26. ročník celoslovenskej environmentálnej súťaže „ZELENÝ SVET“ s pod-témou „Lokálnosť je naša budúcnosť“. Tajomstvo tohto pojmu je ukryté v rozumnom využívaní miestnych zdrojov. Stačí sa zamyslieť a potom myšlienku premeniť v zmenu svojho životného… Viac…

Anjel Vianoc 2021 1. MIESTO za kolekciu troch prác a 2. MIESTO za individuálnu prácu

V decembri 2021 sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Anjel Vianoc“  Na súťaž som za naše OZ poslala tri kolektívne práce a jednu individuálnu. Získali sme 1. MIESTO!!! v kategórii Základné umelecké školy za kolekciu troch prác.  Blahoželáme Zuzke Stoličnej,… Viac…

Výstava prác detí september 2021, OC RETRO

Túto výstavu, ako aj účasť našich žiakov na výtvarných súťažiach sme mohli zabezpečiť hlavne vďaka podpore Hlavného mesta SR Bratislava, prostredníctvom grantového Programu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Hlavné mesto… Viac…

© 2024 art SLNEČNICE