Koncom februára v Banskej Bystrici vyhodnotili 26. ročník celoslovenskej environmentálnej súťaže „ZELENÝ SVET“ s pod-témou „Lokálnosť je naša budúcnosť“. Tajomstvo tohto pojmu je ukryté v rozumnom využívaní miestnych zdrojov. Stačí sa zamyslieť a potom myšlienku premeniť v zmenu svojho životného štýlu v prospech udržateľného rozvoja. Tento rok sme sa zúčastnili 1. krát a za naše OZ som poslala 8 prác. Organizátor na svojej stránke uvádza, že do súťaže prišlo viac ako 1000 výtvarných diel.

Ocenili 17 výtvarných prác, 2 animované filmy, 4 komiksy a 2 kolektívne práce. Ceny sú bez poradia. Z tak malého množstva sa našim deťom ušli TRI CENY, za čo sme veľmi vďační a oceneným, ale aj neoceneným deťom blahoželáme. Lebo šetrenie lokálnych zdrojov vo svetle súčasných udalostí vyznieva ešte naliehavejšie….

OCENENÍ AUTORI: Zuzka Stoličná, Julka Pleschová a Anička Čináková, blahoželáme!