Túto výstavu, ako aj účasť našich žiakov na výtvarných súťažiach sme mohli zabezpečiť hlavne vďaka podpore Hlavného mesta SR Bratislava, prostredníctvom grantového Programu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Hlavné mesto SR nám prispelo na prenájom výtvarného ateliéru v roku 2021, za čo sme im veľmi vďační.