Mgr. Erika Gregorová
vedúca tanečného odboru
Pôsobiská: Spoločenský Dom Trávniky

Erika nadobudla prvé tanečné skúsenosti na základnej umeleckej škole v Novom Meste nad Váhom pod vedením bývalej primabaleríny SND Evy Kyjovskej, kde strávila 8 rokov. 6 rokov sa venovala spoločenským a latinsko – americkým tancom. Neskôr svoje nadobudnuté tanečné vedomosti rozvíjala v tanečných kluboch Gala dance a Inter klub Bratislava. Tanečné vzdelanie obohatila 6 semestrami jazzového tanca, ktoré absolvovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Mgr. art Dagmar Puobišovej. Pedagogicky pôsobila v tanečnom centre Piruett, neskôr v tanečnom centre Bailadero, kde vyučovala latino style, párové tance, svadobnú prípravu a individuálne lekcie pre deti aj dospelých. V štúdiu Miracle a Darifit Clube sa venovala kurzom „Latino“ pre ženy. Od roku 2010 – 2013 pôsobila ako pedagóg v SZUŠ Prokofievova, kde vyučovala tanečnú prípravu pre deti od 3 rokov. Tanečným kurzom pre deti v anglickom jazyku sa venovala v súkromnej škôlke BlueBerry Hill, Bratislava. 2,5 roka pôsobila aj v tanečnej škole elledanse, kde vyučovala tanečnú prípravu pre deti vo veku 5-9 rokov a taktiež latino pre dospelých. V roku 2014 stála pri zrode občianskeho združenia art Slnečnice. Odvtedy v ňom s veľkou energiou a láskou vedie tanečný odbor a zároveň vyučuje deti a mládež vo veku 4-18 rokov.

Bc. Idka Vantová
Pôsobiská: Spoločenský Dom Trávniky, Súkromná základná škola Felix

Idka sa tancu venuje od roku 2000, kedy začala spoločenskými tancami. Absolvovala tanečný odbor na SZUŠ v Bardejove. Úspešne sa zúčastňovala na mnohých tanečných prehliadkach, súťažiach, majstrovstvách Slovenska a sveta v rôznych krajinách Európy. Ako 15 ročná bola prijatá na Konzervatórium v Košiciach, kde neskôr zmaturovala z klasického, ľudového a moderného tanca. Počas svojho pôsobenia v Košiciach bola členkou Outbreak dance center. Tu si svoje tanečné schopnosti rozšírila o streetové štýly. Najviac sa však venovala Waackinu. Momentálne je študentkou druhého ročníka na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. V Bratislave je členkou RDS Company a The Slovak Waackers. Neustále sa vzdeláva v oblasti tanca a zúčastňuje sa tanečných workshopov, battlov, festivalov a iných projektov.

Bc. Nika Mojtová
Pôsobiská: Spoločenský Dom Trávniky

Svoju tanečnú kariéru začala ako 5 ročná v Liptovskom Hrádku v tanečnom klube Jessy Vavrišovo. Venovala sa hlavne scénickému tancu a show dance. Od roku 2004, kedy vznikla Súkromná základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku, absolvovala I. a II. stupeň tanečného odboru. Za úspešnú reprezentáciu školy doma aj v zahraničí získala ocenenie najlepšieho študenta. Svoje schopnosti rozšírila o skúsenosti z moderného, jazzového, klasického, tanca. Prostredníctvom tanečnej organizácie IDO sa zúčastňovala jazzových, moderných a show dance súťaží, kde získala niekoľko titulov majsterky Slovenska v sólových, či skupinových disciplinach ako tanečnica a choreografka v detskej, juniorskej a hlavnej vekovej kategórii. Následné nominácie zabezpečili účasť na európskych a svetových súťažiach. Tieto úspechy jej zabezpečili postup na svetové súťaže a finálové umiestnenia. Získala 1. Miesto v kategórii Show dance duo na svetovom pohári v Mikolajkách. Pôsobila v Tanečnej škole elledanse, kde vyučovala tanečnú prípravu a jazzový tanec. Pôsobí aj ako choreografka v tanečnom klube Jessy Vavrisovo v Liptovskom Hrádku.

Mgr. Veronika Šípková
Pôsobiská: Spoločenský Dom Trávniky

Veronika žije tancom od svojich 7 rokov kedy prvýkrát začala navštevovať tanečný klub Jessy, kde prešla všetkými vekovými kategóriami. Neskôr sa stala žiačkou Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku, kde absolvovala I. a II. stupeň tanečného odboru. V tanečnom klube Jessy sa venovala hlavne scénickému tancu a show dance, v rámci ktorého sa zúčastňovala slovenských a medzinárodných súťaží disciplín IDO v detskej, juniorskej a hlavnej vekovej kategórii. Dosiahla niekoľko úspechov - viacnásobná majsterka Slovenska v show dance disciplínach (skupiny, formácie), vicemajsterka Slovenska v show dance duo a viacnásobná vicemajsterka Slovenska v kategórií show dance sólo a duo. Na medzinárodných súťažiach získala mnoho finálových umiestnení, ako aj 3. miesto na majstrovstvách sveta v Nemecku v Riese v disciplíne show dance formácie. Momentálne pôsobí ako lektorka tanca v tanečnej škole Riverpark Dance School, kde sa zameriava na tanečnú prípravu detí od 3 - 5.rokov a 6 a viac, zároveň vyučuje Broadway jazz pre dospelých. V občianskom združení art Slnečnice sa zameriava na tanečnú a gymnastickú prípravu detí, juniorov a dospelých, ako aj tvorbe súťažných show dance a jazz dance choreografií.

Sima Makáková
Pôsobiská: ZŠ Košická

Sima sa od 9 rokov venuje tancu. Začala navštevovať základnú umeleckú školu v Bratislave. Absolvovala tam 2 stupne v rôznych stupňoch tanečných štýlov. Počas tohto štúdia sa stala členkou skupiny Animo, kde bolo 5 rokov. Absolvovala rôzne súťaže a viacero umiestení. Neskôr sa stala na 2 roky tanečný pedagóg a pomocný pedagóg. Neskôr 1 rok pôsobila aj ako pedagogička v ZŠ Limbachu cez Tanečnú akadémiu Sunny Dance. Počas štúdia na pedagogickej a sociálnej akadémii vyučovala na rôznych materských školách. Ďalej pokračuje v oblasti pedagogiky v rámci detí v predškolskom až dospelom veku.

Mgr. Julka Šebová
Pôsobiská: Spoločenský Dom Trávniky

Od 4 rokov sa aktívne venovala modernej gymnastike, k čomu jej na ZŠ, v športovej triede, pribudol volejbal. Tanečný pohyb však u nej prevládal a postupne sa stala členkov tanečných súborov, ako Allegro, Bralen a Elledanse. Počas rokov 2003/2004 absolvovala hodiny baletu v Londýne vo Swiss Cottage. Aktívne sa zúčastňuje letných tanečných škôl, workšopov a kurzov súčasnej, modernej techniky a baletu. Je absolventkou odborných kurzov Vzdelávanie BabySoma - základný modul: Vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia, nadstavbový modul: Ako sa hýbu bábätká (prvý rok života). Absolvovala tiež kurzy PortDeBras a je držiteľkou certifikátu PortDeBras Basic. Výuke tanca sa začala venovať najprv na dobrovoľníckej báze v mládežníckom centre a po absolvovaní PdF UK v Bratislave viedla tanečný klub v anglickom jazyku pre deti predškolského veku vo Funiversity v Bratislave. Tanec je jej každodennou súčasťou, spôsobom fungovania, relaxom, prostriedkom expresie a v neposlednom rade, celoživotnou láskou 🙂 Tomuto tanečnému čaru a radosti z pohybu vedie aj svoje tri malé deti, ako aj všetkých, ktorí majú chuť spoznávať to a objavovať na jej tanečných hodinách 🙂