Mgr. Erika Gregorová
vedúca tanečného odboru
Pôsobiská: ZŠ Nevädzova / SD Trávniky

Erika nadobudla prvé tanečné skúsenosti na základnej umeleckej škole v Novom Meste nad Váhom pod vedením bývalej primabaleríny SND Evy Kyjovskej, kde strávila 8 rokov. 6 rokov sa venovala spoločenským a latinsko – americkým tancom. Neskôr svoje nadobudnuté tanečné vedomosti rozvíjala v tanečných kluboch Gala dance a Inter klub Bratislava. Tanečné vzdelanie obohatila 6 semestrami jazzového tanca, ktoré absolvovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Mgr. art Dagmar Puobišovej. Pedagogicky pôsobila v tanečnom centre Piruett, neskôr v tanečnom centre Bailadero, kde vyučovala latino style, párové tance, svadobnú prípravu a individuálne lekcie pre deti aj dospelých. V štúdiu Miracle a Darifit Clube sa venovala kurzom „Latino“ pre ženy. Od roku 2010 – 2013 pôsobila ako pedagóg v SZUŠ Prokofievova, kde vyučovala tanečnú prípravu pre deti od 3 rokov. Tanečným kurzom pre deti v anglickom jazyku sa venovala v súkromnej škôlke BlueBerry Hill, Bratislava. 2,5 roka pôsobila aj v tanečnej škole elledanse, kde vyučovala tanečnú prípravu pre deti vo veku 5-9 rokov a taktiež latino pre dospelých. V roku 2014 stála pri zrode občianskeho združenia art Slnečnice. Odvtedy v ňom s veľkou energiou a láskou vedie tanečný odbor a zároveň vyučuje deti a mládež vo veku 4-18 rokov.

Bc. Idka Vantová
Pôsobiská: ZŠ Nevädzova / SD Trávniky

Idka sa tancu venuje od roku 2000, kedy začala spoločenskými tancami. Absolvovala tanečný odbor na SZUŠ v Bardejove. Úspešne sa zúčastňovala na mnohých tanečných prehliadkach, súťažiach, majstrovstvách Slovenska a sveta v rôznych krajinách Európy. Ako 15 ročná bola prijatá na Konzervatórium v Košiciach, kde neskôr zmaturovala z klasického, ľudového a moderného tanca. Počas svojho pôsobenia v Košiciach bola členkou Outbreak dance center. Tu si svoje tanečné schopnosti rozšírila o streetové štýly. Najviac sa však venovala Waackinu. Momentálne je študentkou druhého ročníka na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. V Bratislave je členkou RDS Company a The Slovak Waackers. Neustále sa vzdeláva v oblasti tanca a zúčastňuje sa tanečných workshopov, battlov, festivalov a iných projektov.

Bc. Nikola Mojtová
Pôsobiská: ZŠ Košická

Svoju tanečnú kariéru začala ako 5 ročná v Liptovskom Hrádku v tanečnom klube Jessy Vavrišovo. Venovala sa hlavne scénickému tancu a show dance. Od roku 2004, kedy vznikla Súkromná základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku, absolvovala I. a II. stupeň tanečného odboru. Za úspešnú reprezentáciu školy doma aj v zahraničí získala ocenenie najlepšieho študenta. Svoje schopnosti rozšírila o skúsenosti z moderného, jazzového, klasického, tanca. Prostredníctvom tanečnej organizácie IDO sa zúčastňovala jazzových, moderných a show dance súťaží, kde získala niekoľko titulov majsterky Slovenska v sólových, či skupinových disciplinach ako tanečnica a choreografka v detskej, juniorskej a hlavnej vekovej kategórii. Následné nominácie zabezpečili účasť na európskych a svetových súťažiach. Tieto úspechy jej zabezpečili postup na svetové súťaže a finálové umiestnenia. Získala 1. Miesto v kategórii Show dance duo na svetovom pohári v Mikolajkách. Pôsobila v Tanečnej škole elledanse, kde vyučovala tanečnú prípravu a jazzový tanec. Pôsobí aj ako choreografka v tanečnom klube Jessy Vavrisovo v Liptovskom Hrádku.

Bc. Janka Urbanová
Pôsobiská: ZŠ Košická

Janka sa tancu začala venovať ako 6-ročná. Prvých 8 rokov navštevovala ZUŠ v Turčianskych Tepliciach. Neskôr jej štúdium tanca pokračovalo na 6-ročnom štátnom Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, ktorého sa v roku 2014 stala absolventkou. Počas tohto obdobia nazbierala množstvo tanečných skúsenosti. Spolupracovala s profesionálnym tanečným divadlom - Divadlo Štúdio tanca na predstavení pre deti - O sestre drakom unesenej, taktiež som stala externou tanečnicou v Štátnej opere v Banskej Bystrici v predstaveniach - Ferdo mravec(Dana Dinková) a Svätenie jari(Lacko Cmorej). Zúčastnila sa rôznych tanečných projektov, festivalov, krátkych tanečných filmov a množstva workshopov s osobnosťami súčasného tanca. V roku 2013 reprezentovala Slovensko vo Francúzsku v Nice na súťaži umenia a športu - JEUX DE LA FRANCOPHONIE, ktorá sa uskutočňuje každé 4 roky. Ako pedagóg pôsobila v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici a SZUŠ TALENTINA pobočka Mudroňová v Bratislave. Momentálne je študentkou magisterského ročníka na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave,ktorá jej dáva možnosť sa neustále zdokonaľovať a rozvíjať svoju pedagogickú a takisto interpretačnú prax na rôznych projektoch katedry.

Mgr. Veronika Šípková
Pôsobiská: ZŠ Nevädzova / SD Trávniky

Veronika žije tancom od svojich 7 rokov kedy prvýkrát začala navštevovať tanečný klub Jessy, kde prešla všetkými vekovými kategóriami. Neskôr sa stala žiačkou Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku, kde absolvovala I. a II. stupeň tanečného odboru. V tanečnom klube Jessy sa venovala hlavne scénickému tancu a show dance, v rámci ktorého sa zúčastňovala slovenských a medzinárodných súťaží disciplín IDO v detskej, juniorskej a hlavnej vekovej kategórii. Dosiahla niekoľko úspechov - viacnásobná majsterka Slovenska v show dance disciplínach (skupiny, formácie), vicemajsterka Slovenska v show dance duo a viacnásobná vicemajsterka Slovenska v kategórií show dance sólo a duo. Na medzinárodných súťažiach získala mnoho finálových umiestnení, ako aj 3. miesto na majstrovstvách sveta v Nemecku v Riese v disciplíne show dance formácie. Momentálne pôsobí ako lektorka tanca v tanečnej škole Riverpark Dance School, kde sa zameriava na tanečnú prípravu detí od 3 - 5.rokov a 6 a viac, zároveň vyučuje Broadway jazz pre dospelých. V občianskom združení art Slnečnice sa zameriava na tanečnú a gymnastickú prípravu detí, juniorov a dospelých, ako aj tvorbe súťažných show dance a jazz dance choreografií.

Bc. Silvia Bakočková
Pôsobiská: Súkromná základná škola Felix

Silvia sa tancu venuje od svojich troch rokov, kedy začala navštevovať Súkromnú tanečnú školu Viery Sádovskej – Nezábudka. Vzdelávala sa v ľudovom, modernom, ale i klasickom tanci. Neskôr vo svojom štúdiu tanca pokračovala na Konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, kde sa zamerala na techniku Moderného tanca (technika jazzového tanca, technika Marthy Graham, technika José Limóna, technika súčasného tanca). Momentálne je poslucháčkou druhého ročníka magisterského štúdia na Katedre tanca Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore Didaktika moderného tanca. Absolvovala viacero tanečných workshopov doma aj v zahraničí a neustále sa zapája do nových tanečných projektov na Slovensku. Rešpektuje individualitu každého, malého či veľkého tanečníka a snaží sa ju podporovať a rozvíjať. Verí v silu, ktorú tanec môže mať.