Pondelok

13:30 – 14:45

1. ročník
Erika
Sála 1
SD Trávniky

14:45 – 16:15

3.+4. ročník
pokročilí

Erika/Nika
Sála 2
SD Trávniky

14:45 – 16:15

3.+4. ročník
začiatočníci

Nika/Erika
Sála 1
SD Trávniky

17:15 – 18:15

Predškoláci
Erika
malá telocvičňa
ZŠ Nevädzová

Utorok

13:30 – 14:45

2. ročník
Idka
Sála 1
SD Trávniky

14:45 – 16:15

5.-7. ročník
Erika
Sála 1
SD Trávniky

Streda

13:30 – 14:45

1. ročník
Simonka
Sála 1
SD Trávniky

14:45 – 16:15

3.+4. ročník
začiatočníci

Erika/Idka
Sála 2
SD Trávniky

14:45 – 16:15

3.+4. ročník
pokročilí

Idka/Erika
Sála 1
SD Trávniky

Štvrtok

13:30 – 15:00

2. ročník
Erika
Sála 1
SD Trávniky

15:00 – 16:30

5.-7. ročník
pokročilí

Erika/Nika
Sála 1
SD Trávniky

Piatok

12:45 – 14:15

Súbor
mladší žiaci

Nika
Sála 2
SD Trávniky

14:00 – 16:00

Súbor
starší žiaci

Idka
Sála 1
SD Trávniky

14:30 – 16:00

5.-7. ročník
začiatočníci

Erika/Nika
malá telocvičňa
ZŠ Nevädzová