Aj tento rok naše maxi-šikovné decká uspeli na 4. najväčšej výtvarnej súťaži detí  na svete v Lidiciach.

23 členná medzinárodná porota rozhodla, že naše maličké OZ-tko patrí medzi 8 najúspešnejších škôl zo Slovenska.

Súťaže sa zúčastnilo 18 075 detí zo 77 krajín sveta.
Slovensko reprezentovalo 113 škôl a iných organizácií, vrátane ZUŠ-iek.
Oceneným prácam sa každoročne udeľujú 4 typy ocenení: medaila jednotlivcovi, čestné uznanie jednotlivcovi, medaila škole za kolekciu prác a medaila za kolektívnu prácu detí.

V aktuálnom 44. ročníku bolo z celkového počtu 18 075 prác zo 77 krajín sveta udelených 147 medailí jednotlivcom, 62 medailí školám za kolekciu prác a 1178 čestných uznaní.
Naše výsledky:

Individuálná medaila:
Barcziová Viktória, 12 rokov

Medaila škole za kolekciu kombinovanej techniky:
Čináková Anna, 11 rokov
Líška Filip, 15 rokov
Líšková Patrícia, 15 rokov
Svák Matej, 11 rokov
Tichá Luisa, 13 rokov

Čestné uznanie:
Miklošíková Rebecca, 13 rokov
Nemeškürti Simona, 13 rokov
Tichá Luisa, 12 rokov

Na Veľvyslanectve Českej republiky nám ceny odovzdala pani veľvyslankyňa Lívia Klausová.  Milo nás privítala a dobre pohostila. Dúfame, že ste na nás všetci patrične hrdí :D.