V stredu 8.6. v letnej čitárni u Červeného raka v Bratislave vyhlásili výsledky literárno-výtvarnej súťaže bratislavských školákov
BRATISLAVA, MOJE MESTO 2016.
Tento rok bola ústrednou témou BRATISLAVA a EKOLÓGIA.
Zapojilo sa do nej cca 300 detí. A viete čo? Máme prvé, druhé aj tretie miesto! No nie sú tie naše decká šikovné?

1. miesto – Matej Mocný a Lukáš Mocný (2. veková kategória – 9-11 roční)
2. miesto – Simona Nemeškȕrti (3. veková kategória – 12-16 roční)
3. miesto – Rebecca Miklošíková (3. veková kategória – 12-16 roční)

Blahoželáme, ako inak?!