Našim azda najväčším úspechom je ocenenie v Medzinárodnej detskej výtvarnej výstave/súťaži v Lidiciach pri Prahe. Lidice si tento rok pripomenuli významné výročie – 75 rokov od vyhladenia Nemcami. Detská výtvarná výstava mala v roku 2017 už 45. ročník. Je to rozhodne široko-ďaleko najstarobylejšia, najväčšia a najvýznamnejšia súťaž. V tomto roku svoje práce poslalo 25 690 detí z 83 krajín sveta (http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/). Sami uznáte, že udeliť 1., 2. a 3. miesto a oceniť z takého počtu 3 deti je nemožné. Preto v Lidiciach udeľujú viaceré typy ocenení. Pre jednotlivca je najväčšie ocenenie medaila, trochu menej je čestné uznanie (ČU). Ak na práci pracovala väčšia skupina, môžu dostať medailu alebo ČU za kolektívnu prácu. Ak sú práce z jednej školy obzvlášť dobré a kolekcia je vyrovnaná, môže dostať medailu aj škola za kolekciu prác. V tomto roku udelila 25 členná medzinárodná odborná porota (z počtu 25 690 prác) 183 medailí a 1041 čestných uznaní jednotlivcom. Ďalej práce poslalo 1834 škôl a iných organizácií. Porota udelia spolu 59 medailí škole za kolekciu prác. Toľko štatistika. A ako sme dopadli? Dve individuálne medaile, jedna medaila škole za kolekciu 7 prác, tým pádom 7 čestných uznaní. Celkom dobré nie?

Rebeka Vakrčková – individuálna medaila

Zuzka Vrankováindividuálna medaila

Medaila škole za kolekciu prác:  

Samuel Vakrčka

Adam Grigar

Luisa Tichá

Alžbetka Bumbálová

Kristína Pažitková

Laura Bartošová  

Miška Miklošíková

Ceny nám na Veľvyslanectve ČR odovzdala pani veľvyslankyňa Lívia Klausová a  kurátorka výstavy v Lidiciach – pani Ivona Kasalická.

Ocenené obrázky si môžete pozrieť tu: