V tomto školskom roku sme sa zapojili do troch výtvarných súťaží a jedna z júna 2016 bola v septembri vyhodnotená. A viete čo? Na všetkých sme získali ocenenia! Sme 100% úspešní! A to Vám poviem, neboli to žiadne odrobinky!

V septembri vyhodnotili celoslovenskú výtvarnú súťaž Nadácie Televízie JOJ, ktorú usporiadali z príležitosti 15. výročia od jej založenia. Deti mali kresliť obľúbené osobnosti, seriály a programy, ktoré TV JOJ počas uplynulých rokov vysielala….. Z 1635 prác, ktoré im ľudia poslali, vybrali 60 do charitatívneho malého stolového kalendára (výhra 50 eur za prácu) a z nich ďalej 12 prác do veľkého nástenného kalendára (výhra +100 eur za prácu). Aké bolo moje prekvapenie, keď mi z Nadácie TV JOJ volali, že všetky 4 práce dievčat Mišky Miklošíkovej, Alice di Prospero, Lulu OsvaldovejPeťky Vakrčkovej vybrali medzi 60 prác a následne prácu Peťky Vakrčkovej, Mišky Miklošíkovej a Lulu Osvaldovej aj medzi 12 prác do veľkého nástenného kalendára? Dievčence srdečne blahoželám, vy ma raz budete živiť :D.