Mestská knižnica v Bratislave usporiadala už 8. ročník výtvarno-literárnej súťaže „Bratislava moje mesto“ s podtitulom „Príbeh jedného miesta“, kde sa deti bližšie prizreli jednotlivým miestam, budovám, sochám, parkom… na zúbky a vyňuchali o nich tajomstvá a príbehy, ktoré sú s nimi späté. Bolo to pre všetkých poučné a svojim spôsobom objavné, za to Mestskej knižnici ďakujeme. Do súťaže sa zapojilo 16 bratislavských škôl a spolu zaslalo 185 súťažných prác. Porota udelila našim výtvarníkom štyri 1. miesta v dvoch vekových kategóriách výtvarných prác a v kategórii komiks. Ceny im odovzdal pri kategóriách výtvarných prác a v kategórii komiks. Ceny im odovzdal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Sme na Vás všetkých hrdí.

Popisky s príbehmi k obrázkom nájdete tu: https://www.facebook.com/ozartslnecnice/photos/pcb.827105407480992/827104877481045/?type=3&theater