Dve 1. miesta na celoslovenskej výtvarnej súťaži a Cena poroty!!!
 
My, vytvoši, sme sa v tomto školskom roku už stihli zapojiť do troch výtvarných súťaží. Prvá vyhodnotená je celoslovenská „Svätomartinská výtvarná súťaž“ 2019/2020,
ktorú organizoval Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy s témou: „Povolanie byť kňazom“.
Do súťaže bolo zaradených 162 výtvarných prác v štyroch vekových kategóriách. Ja som za naše OZ poslala 1 prácu do druhej vekovej kategórie a tri práce do tretej vekovej kategórie. V každej kategórii ocenili tri obrázky, ktorým udelili prvé tri miesta a tiež udelili pár Cien poroty.
 
V 2. kategórii – 3.-5. ročník ZŠ naša Lucka Gajdošová vyhrala 1. MIESTO!!!
V 3. kategórii – 6.-9. ročník ZŠ Terezka Valentková vyhrala tiež 1. MIESTO!!!
A Viki Drobná získala Cenu poroty!!!
Tešíme sa s Vami, dievčence a blahoželáme. A ďakujem aj Leonke, jej obrázok je tiež veľmi krásny.
https://dku.abuba.sk/node/2639