V júni vyhodnotili aj poslednú výtvarnú súťaž, na ktorú som stihla poslať dve práce našich detí. Jedná sa o celoslovenskú súťaž, akreditovanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:
„…a Slovo bolo u Boha…“
Súťaží sa v štyroch kategóriách a tretia je tá naša (aj keď teda nie sme ZUŠ). Porota v každej kategórii udeľuje prvých 5 miest.
I. kategória – žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ
II. kategória – žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty gymnázií.
III. kategória – práce žiakov ZUŠ
IV. kategória – žiaci špeciálnych škôl
No a predstavte si, že:
Lucka Gajdošová získala 1. miesto
Alica Belišová 2. miesto.
Dievčence, blahoželáme a tešíme sa s Vami.
Ďakujeme organizátorom za krásne ceny, ktoré dievčatám poslali. (Alicka, máš ich u nás v ateliéri, po prázdninách sú Tvoje😘)
Pre ZUŠ bola tento rok Téma: „Vstaň, lebo ťa ustanovím za svedka toho, čo si videl“ (porov. Sk 26, 16)