Tanečné lekcie pre Dudovu 2 vedú lektorky: Idka

Rozvrh:

Streda

14:45 - 16:00

1.-3. ročník
Idka

Tanečné hodiny sa konajú priamo v budove školy.