V novembri 2018 vyhodnotili celoslovenskú umeleckú výtvarnú súťaž „Rodina bez cigariet“. Podľa organizátorov prišlo cca 1000 obrázkov z 80 škôl z celého Slovenska. V tejto súťaži udelia jedno prvé, druhé, tretie, štvrté a piate miesto, ďalej udelia 6.-15. miesto bez určenia poradia, 16. – 20. miesto bez určenia poradia a na záver 21. až 25. miesto bez určenia poradia. Dokopy teda ocenia 25 obrázkov z 1000.
Našej Lucke Grigarovej sa podarilo vybojovať 4. miesto a Peťka Vakrčková získala ocenenie v skupine 16. až 20. miesto bez poradia. Dievčence, blahoželáme!!!