Päť prvých miest a tri druhé miesta!
V decembri sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Anjel Vianoc“, ktorú každoročne organizuje Tatranská galéria v Poprade. Zaradili nás do kategórie ZUŠ.

Prvé miesto získali Dávid Span, Karol Mráz, Andrea Mráz, Sofia Bertová a Grétka Buzová z pobočky ZŠ Košická. Druhé miesto vyhrali Simonka Nemeškürti, Sarah Švačová a Sára Rusznyaková od nás, od Saleziánov.