Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) vyhlásila pre deti svojich zamestnancov túto enviro súťaž na tému čistejšej a zelenšej planéty. Do Londýna im prišlo 80 obrázkov a rozdelili ich do troch vekových kategórií. V každej ocenili len 2 obrázky, dokopy 6. Vo vekovej kategórii nad 11 rokov naša Zojka Krajňáková získala jednu z dvoch cien. Waaaw! Zo srdca jej blahoželáme. Zojka bola aj osobne odniesť svoj obrázok do Londýna a jej námaha sa veru oplatila

.