Ďalšia dobrá správa prišla zo Starej Ľubovne, z celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Dúha, kam som tento rok vo februári 2020 prvý krát poslala 6 prác starších detí. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, usporiadateľom Ľubovnianske osvetové stredisko.
Téma tohtoročného 24. ročníka bola: ŠŤASTNÉ CHVÍLE S MOJIMI BLÍZKYMI.
Porota hodnotila 305 výtvarných prác zo 47 škôl Slovenska.
Práce boli rozdelené do kategórií:
I. deti z MŠ
II. mladší žiaci ZŠ
III. starší žiaci ZŠ
IV. žiaci ZUŠ, SUŠ – a.) deti 5-6 rokov
b.) mladší žiaci ZUŠ 7-10 rokov
c.) starší žiaci ZUŠ, žiaci SUŠ
V každej kategórii porota udelila prvé tri miesta a 4 až 7 čestných uznaní. Našich 6 prác bolo zaradených v kategórii IV. c.).
Veronika Papierniková si za prácu „Večer so spoločenskou hrou“ odniesla 3. MIESTO.
Terezka Valentková (11 rokov) bola za prácu „Je nám spolu dobre“ ocenená ČESTNÝM UZNANÍM.
Dievčence, zo srdca blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu OZ.

Veronika Papierniková, „Večer so spoločenskou hrou“

Terezka Valentková, „Je nám spolu dobre“

Kamilka Hanusová „Tatko vychováva…“