Najočakávanejšou správou roka pre nás výtvarníkov (čo sa súťaží týka) je správa z Lidíc.
Tento rok sa v Lidiciach konal už 48. ročník jednej z troch najväčších a najstarších výtvarných súťaží pre deti na svete, na tému „KRAJINA“ . Porotu každoročne tvorí cca 20 medzinárodných porotcov. Tento rok sa kvôli pandémii zišli len porotcovia z Česka. Výber prebieha v dvoch kolách.
Teraz trochu štatistiky, aby ste boli v obraze, o akú prestížnu súťaž sa jedná…
Porota hodnotila 22 216 prác zo 78 krajín sveta (z 1618 MŠ, ZŠ, ZUŠ, Špeciálnych škôl a rôznych združení)…Dosť, že?
Zo Slovenskej republiky práce poslalo 128 škôl a iných organizácií.
Porota každoročne udeľuje tieto typy ocenení:
– medaila „Lidická ruža“ za individuálnu prácu
– medaila škole za kolekciu prác
– medaila za kolektívnu prácu detí (viac detí spolupracuje na jednej práci)
– čestné uznanie
Porota každý rok udeľuje hlavnú cenu – t.j. Cenu Poroty jednej českej a jednej zahraničnej škole (Cenu Poroty sme získali minulý rok ako zahraničná škola).
V 48. ročníku porota z 22 216 prác ocenila 1403 prác.
– individuálnych medailí – 144 (z toho 9 pre Slovensko),
– medailí škole – 60 (z toho 6 pre Slovensko),
medailí za kolektívnu prácu – 10 (0 pre Slovensko),
– čestných uznaní – 1189 (z toho 145 pre Slovensko).
Naše výsledky:

2 individuálne medaily
Leonka Čalfová, 13 rokov
Mirka Čináková, 8 rokov

1 medaila škole za kolekciu prác:
Lucka Gajdošová, 9 rokov, čestné uznanie
Lucka Grigarová, 13 rokov – čestné uznanie
Kamilka Hanusová, 15 rokov – čestné uznanie
Samko Pavlík, 13 rokov – čestné uznanie
Terezka Valentková, 11 rokov – čestné uznanie

Veeeeľmi sa s Vami tešíme a zo srdca blahoželáme!!!
Žiaľ, nemám foto tých 48 prác, čo som poslala, ale keď nám ich vrátia, pridám fotky…Sú to snové, rozprávkové krajinky.

Úvodný obrázok – fotka z 2. kola poroty, kde na stole vidíte práce od našich detí, ktoré postúpili do druhého kola (snáď poteší fakt, že sa dostali medzi cca 3000 postupujúcich obrázkov).

      

 

Leonie Čalfová, lesní škriatkovia

  

Mirka Čináková

 

Kamilka Hanusová

  

Samko Pavlík

Lucka Grigarová

Terezka Valentková

Lucka Gajdošová

Opis fotky nie je k dispozícii.

Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „48. MEZINÁRODNI DETSKÁ VYTVARNÁ VYSTAVA LIDI PAMÁTNIK LIDICE MINISTERSTVO KULTURY CESKE REPUBLIKY MINISTERSTVO MINISTERSTVO SKOLSTVI,MLADEZE SKOLSTVI MLADEŻEA CESKÁ KOMISE PRO UNESCO CESKA CENTRA CESKE REPUBLIKY udeluji roce 2020 oceneni Medaile škole za kolekci za mimorádne úspešnou kolekci praci vtechnice malba resba art SLNEČNICE, Bratislava ta.ful Reditel Památniku Lidice mdവ് Predseda poroty Hau's lave Zobielor Kurátorka Datum .6. 2020“

Opis fotky nie je k dispozícii.