V októbri a čiastočne aj v novembri sme sa zaoberali portrétom. Deťúrence kreslili prevažne devy v svadobných partách z rôznych regiónov . Kombinovali tieňovanú kresbu ceruzou s lineárnou kresbou redisperom a tušom…